Đang tải...
Logo Song Hỷ
Bao Bì Sang Hà - Giải quyết bài toán đóng gói với "Giá thành Việt, Chất lượng Nhật"
Hotline 0932 990 718   |   0976 426 376
 
HỖ TRỢ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
 • Online
  Hỗ trợ tư vấn bán hàng online
  09.34567.745

  sangha@sangha.vn Skype
 • Ms. Đào Hà
  Hỗ trợ tư vấn khiếu nại
  096.8080.006

  sangha@sangha.vn Skype
 • Ms. Ngô Hồng
  Hỗ trợ tư vấn bán hàng
  09.34567.917

  ngohong@sangha.vn Skype
 • Ms.Huyền Trang
  Hỗ trợ tư vấn khách hàng
  0964.97.93.27

  huyentrang@sangha.vn Skype
 • Ms.Mỹ Gian
  Hỗ trợ tư vấn khách hàng
  09.34567.720

  mygian@sangha.vn Skype
Lên trên